Semona - 30 fots segelbåt

Ritning på Semona, innvändigt.

Båtmodellen "Semona" är gjord av Segmo-båt AB i Uppsala

Det är gjorda fler än 130 Semonor. Den är bred men samtidigt grundgående, långkölad och har en mjuk avrundad kölform.
Riggen är en masthead med dubbla undervant, med moderat masthöjd på 10.5 meter vilket ger en styv båt eller om du vill underriggad.

Invändig kajuthöjd är 1,83 m. Salongen är påfallande rymlig. Utrymmet i mittgången är så tilltaget att den som lagar mat inte störs av förbigående. Bakom köket finns det en garderob för kläder. Dinetten ger god plats för 4 personer. Bordet kan sänkas ner och ger en dubbelbädd.

Stuvutrymmena under britsarna är väl tilltagna.
Förpiken har två kojer, gott om svängrum för klädombyte och förluckan är stor nog för att användas vid i och urlastning. Under stick kojen finns en tom låda där all tilluft passerar och kondenseras, så luften inuti båten är alltid torr.
Akterut fanns två stick kojer men vi gjorde om den ena till stuvutrymme och den som är kvar använder vi vid segling. Den har en längd på 2,30 m så där är det gott om plats.


Motorn är lätt åtkomlig...

Motorrummet vid trappan

Under kåpan vid nergången ligger motorn, lätt åtkomlig för service. Något som fler båtproducenter borde fundera på. Det är nästan så man kan gå runt den.

Motorrummet